Dôležité informácie

Blue Flower 

Fadruszová 4, 841 05 Bratislava

IČO: 46095853

DIČ: 1083804843

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

vydal OBVODNÝ ÚRAD BRATISLAVA

č.OŽP - A / 2011/ 13037 - 2

č. živnostenského registra 110-203813

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.04.2011

 

Číslo účtu: 635272843/0900

IBAN : SK5109000000000635272843

SWIFT: GIBASKBX

 

mail: blueflower@blueflower.sk

Posledné pridané