Dôležité informácie

Ingrid Müllerová - Blue Flower 

Fadruszova 728/4, 84105 Bratislava-Karlova Ves

IČO: 46095853

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

vydal OBVODNÝ ÚRAD BRATISLAVA

č. živnostenského registra 110-203813

Vznik živnostenského oprávnenia: 01.04.2011

 

 

IBAN : SK51 0900 0000 0006 3527 2843

SWIFT: GIBASKBX

 

mail: blueflower@blueflower.sk

Posledné pridané